TERMENI ȘI CONDIȚII

Magazinul Online jazzboutique.ro respectă și garantează drepturile consumatorului. Consumatorul nu poate renunța la drepturile sale prevăzute de legislația română în vigoare, orice prevedere contrară fiind considerată nescrisă. Jazzboutique.ro nu exclude sau limitează oricare din drepturile consumatorilor așa cum acestea sunt stabilite prin dispozițiile legale.

DISPOZIŢII GENERALE

Magazinul Online jazzboutique.ro este deținut de societatea comercială Landharma S.R.L. cu sediul în România, Str. ST. O. Iosif Nr. 7, Bloc B 5, Apartament 7, Timișoara, Timiș, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș J35/679/1997, cod unic de înregistrare 9565556, atribut fiscal RO. Datele de contact pentru Clienți sunt: e-mail office@jazzboutique.ro sau telefon 0757657847. Societatea Landharma este importator direct al produselor vândute.

Prezentul Regulament se adresează atât Clienților, cât și vizitatorilor Magazinului Online, denumiți generic Clienți /Utilizatori. Acceptarea Regulamentului este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau efectuarea cumpărăturilor în Magazinul Online.

Definiții

 

 • utilizator – orice persoană care vizitează site-ul jazzboutique.ro;
 • consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, așa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • profesionist – orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberal, precum și orice persoană care acționează în același scop, în numele sau pe seama acesteia;
 • prețul – contravaloarea produselor și/sau serviciilor cumpărate/prestate de Magazinul Online. Prețul este exprimat în lei, (codul ISO 4217- RON) și conține TVA. Prețul nu include costurile de livrare, cu excepția cazului în care stabilește și se menționează altfel;
 • Produse si Servicii – orice bun sau serviciu menționat în Comanda, care urmează a fi furnizate de către vânzător consumatorului;
 • contract la distanță – orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;
 • contract de vânzare – orice contract în temeiul căruia vânzătorul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât și servicii. Dacă nu s-a convenit altfel, contractul se consideră încheiat în momentul în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunoștința ofertantului;
 • contract de prestări de servicii – orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia profesionistul prestează sau se angajează să presteze un serviciu consumatorului, iar acesta plătește sau se angajează să plătească prețul acestuia;
 • zi lucrătoare – zilele de luni până vineri cu excepția sărbătorilor legale, declarate zile libere;
 • Parolă – reprezintă un șir de caractere (litere, cifre, semne, spații) prin intermediul căruia Utilizatorul își certifică identitatea și dreptul de a accesa anumite resurse. Parola este stabilită de către Utilizator atunci când creează contul. Utilizatorul este singurul responsabil pentru păstrarea parolei de acces in contul Magazinului Online;
 • cont – Serviciul Electronic, identificat prin nume de Utilizator şi Parolă care permit Utilizatorului să folosească funcționalitățile serviciului electronic. Contul permite stocarea informațiilor Utilizatorului pentru produsele cumpărate sau urmărite, urmărirea comenzii, accesarea istoricul comenzilor precum și alte servicii puse la dispoziție de către jazzboutique.ro;
 • coș de cumpărături- serviciu al Magazinului Online care permite plasarea unuia sau a mai multor produse, realizarea de rezervări, introducerea codurilor de reducere, vizualizarea unui rezumat al Prețurilor Produselor și al tuturor produselor împreună, inclusiv eventuale costuri de expediere, vizualizarea estimativă a datei de livrare a Produselor. Coșul de cumpărături colectează ofertele de a contracta depuse de Utilizator pentru încheierea Contractului;
 • Newsletter – serviciul acceptat de Utilizator și care permite jazzboutique.ro să trimită către aceștia informații, despre Produse, Magazin Online, produse și promoții noi, la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizat de către Utilizator, cu acordul expres al acestuia;
 • Magazinului Online jazzboutique.ro – sistem electronic de vânzare de bunuri și prestare de servicii care permite plasarea comenzilor de către Utilizator precum și vânzarea de produse sau prestarea de servici puse la dispoziție de către profesionist, constituind un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, disponibile la adresa: jazzboutique.ro.
 • comanda – declarație a Utilizatorului care exprimă voința clară și neechivocă de a încheia un Contract de Vânzare la distanță. Acceptarea Comenzii înseamnă încheierea unui Contract de Vânzare la distanță.
 • Legislație relevantă – Codul civil; Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora; Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului; Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate intre profesioniști și consumatori; Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic; Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

 

Magazinului Online jazzboutique.ro pune la dispoziția Utilizatorilor, în mod gratuit:

Contul – Oferă Utilizatorilor posibilitatea plasării Comenzilor precum și încheierea Contractelor de Vânzare, în condițiile reglementate de prezentul Regulament și de legislația în vigoarea; prezintă Utilizatorilor conținutului de reclame adaptat intereselor acestora; oferă posibilitatea utilizării coșului de cumpărături; Newsletter; aplicarea de filtre pentru limitarea Produselor sau a Promoției prezentate (mărimea dorită de Utilizator sau categoria de produse bărbați/femei/copii); crearea listei preferințelor și a dorințelor; stocarea și punerea la dispoziția Utilizatorului prin intermediul contului a istoricului comenzilor. Contul este oferit gratuit pentru o perioadă nedeterminată de timp. Utilizatorul are posibilitatea, în orice moment și fără motiv, să șteargă contul prin trimiterea unei solicitări în acest sens. Crearea contului nu este necesară pentru a plasa o comandă în cadrul Magazinul Online.

Coșul de cumpărături online – Utilizarea Coșului începe în momentul în care Utilizatorul adaugă primul Produs în coș. Coșul de cumpărături este oferit gratuit și prin intermediul lui este plasată comanda. Coșul de cumpărături salvează informațiile selectate de Utilizator pentru o perioadă de cel mult 7 zile, însă nu rezervă produsele. Atunci când se utilizează Coșul fiind logat în Cont produsele sunt păstrate până la ștergerea lor de către Utilizator.

Obligațiile generale ale Utilizatorului:

 

 • Furnizarea datelor în mod corect și complet la plasarea Comenzilor sau în formularele de înregistrare la crearea Contului aparține în mod exclusiv Utilizatorului;
 • Actualizarea datelor, inclusiv datele personale, furnizate de către Utilizator profesionistului la momentul încheierii Contractului de Prestare Servicii sau a Contractului de Vânzare, în special pentru realizarea corectă a serviciilor; Utilizatorul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiuni Cont;
 • Utilizarea serviciilor și funcționalității în conformitate cu legislația în vigoare, cu prevederile Regulamentului.
 • Plata la termen a prețului și a tuturor costurilor în modul în care a fost stabilit de părți. Preluarea în timp, la locul și în modul convenit de către părți a produselor comandate.

  EFECTUAREA CUMPĂRĂTURILOR ÎN MAGAZIUNUL ONLINE

  Jazzboutique.ro oferă posibilitatea plasării Comenzii pentru Produse pe pagina Magazinului Online;

  Jazzboutique.ro are posibilitatea de a introduce oricând noi modalități de plasare de Comenzi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Regulament și legislația în vigoare.

  Utilizatorul poate să plaseze Comanda prin intermediul Magazinul Online în modul următor:

  a. Utilizatorul adaugă Produsul/Produsele selectat/e în Coșul de cumpărături și apoi merge la formularul de Comandă.

  b. Utilizatorul care deține un Cont, confirmă în formularul de Comandă conformitatea datelor necesare încheieri și realizării Contractului de Vânzare. Utilizatorul care nu deține un Cont trebuie să completeze formularul de Comandă individual cu datele lui, necesare pentru încheierea și realizarea Contractului de Vânzare. În fiecare situație transmiterea de către Utilizator a datelor incomplete sau incorecte poate duce la imposibilitatea realizării Contractului. În Formularul de Comandă este necesar specificarea următoarelor date ale Utilizatorul: numele și prenumele / denumirea firmei, adresa (strada, numărul casei / locuinței, codul poștal, localitatea, țara), adresa de e-mail, număr de telefon de contact şi datele ce țin de Contractul de Vânzare: Produsul (Produsele), cantitatea, modelul, culoarea şi mărimea, locul şi metoda de livrare a Produsului (Produselor), modalitatea de plată. În cazul clienților peroane juridice este necesară furnizarea datelor de identificare.

  Utilizatorul alege o modalitate de plată a Prețului și a eventualelor costuri – a sumei totale indicate în Formularul de Comandă în vederea realizării Contractului de Vânzare.

  Utilizatorul trimite Comanda prin intermediul funcționalității Magazinului Online pus la dispoziție în acest scop (butonul ”Comand și Plătesc”). Până la apăsarea butonului ”Comand și plătesc”, Utilizatorul are posibilitatea să corecteze datele introduse în cadrul secțiunii ”Coș” prin adăugarea sau ștergerea poziției din Coș.

  În funcție de metoda de plată aleasă, Utilizatorul poate fi redirecționat către o pagină a unui Prestator extern, care furnizează servicii de plată în scopul realizării plății.

  Magazinului Online, ca răspuns la Comandă, va trimite imediat Utilizatorului un mesaj automat pe adresa de e-mail furnizată către Utilizator cu confirmarea Comenzi și începerea verificării ei.

  După verificarea Comenzii, fără întârzieri nejustificate, Vânzătorul va trimite un mesaj Clientului la adresă de e-mail furnizată, privind confirmarea acceptării uneia sau mai multor oferte individuale pentru Produsele prezentate în Comandă și confirmarea încheierii Contractului de Vânzare (acceptarea Comenzii în ceea ce privește produsele indicat în mesaj), sau informații privind neacceptarea comenzii din cauza incapacității sau imposibilității de a accepta toate ofertele pentru produsele prezentate în comandă, din motivele rezonabile și prezentate Utilizatorului;

  Contractul de vânzare se încheie în clipa primirii de către Utilizator a mesajului menționat de confirmare în ceea ce privește Produsele conținute de aceasta. Vânzătorul trimite cumpărătorului confirmarea condițiilor Contractului la adresa de e-mail furnizată de către Utilizator.

  În cazul în care nu există posibilitatea de a accepta toate sau unele dintre ofertele depuse în cadrul Comanzi, jazzboutique.ro va contacta Utilizatorul pentru a-l informa despre incapacitatea de a accepta toate ofertele depuse în Comandă privind încheierea Contractului de Vânzare. Utilizatorul are posibilitatea de a confirma realizarea parțială a comenzii sau anularea acesteia în totalitate. Anularea Comenzii eliberează Vânzătorul de obligația realizării acesteia și nu presupune niciun cost pentru Utilizator.

  În cazul în care ofertele depuse prin Comandă nu pot fi acceptate, Contractul de Vânzare, nu va fi încheiat, iar Vânzătorul va returna, în cel mult 14 zile, plata efectuată de către Utilizator pentru acele produse care nu au fost acceptate.

  Valoarea totală a Comenzii include Prețul, costurile de livrare, și eventuale alte costuri ale serviciilor opționale plătite și selectate de către Utilizator. Vânzătorul poate alege în perioadă desemnată un prag, privind Comanda minimă pentru care livrarea Produselor este gratuită. Dacă prețul total, incluzând taxele Produsului ce constituie obiectul Comenzii, costurile de livrare precum și alte costuri de altă natură, nu pot fi calculate anterior, in mod rezonabil, dată fiind modalitatea de calcul a prețului, Utilizatorul va fi informat pe paginile Magazinului Online anterior finalizării Comenzii.

  PLATA

  Jazzboutique.ro pune la dispoziția Utilizatorilor următoarele metode de plată a produselor comandate:

 • a. ramburs – plata la curier, în momentul primirii coletului;
 • b. plata prin transfer bancar în contul Vânzătorului;
 • c. plățile electronice și plata cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate, în conformitate cu informațiile puse la dispoziție în cadrul Magazinului Online.

 

 

Metodele de plată sunt specificate în cadrul Magazinului Online în secțiunea “Plăți” și de fiecare dată pe pagina Produsului dat. Metodele disponibile de plată pot fi condiționate și de metoda de livrare aleasă de Utilizator.

Decontarea tranzacțiilor electronice și a celor efectuate cu cardurile de plată se efectuează în funcție de alegerea Clientului prin intermediul platformelor autorizate.

În cazul în care Vânzătorul nu primește plata de la Utilizatorul care a ales să plătească prin transfer bancar, prin plată electronică sau prin plată cu cardul online, jazzboutique.ro poate contacta Clientul în vederea reamintiri efectuări plății, inclusiv poate să trimită un e-mail. Nerealizarea plății în termen de 4 zile de la plasarea Comenzii, iar apoi suplimentar încă un termen de 3 zile duce la anularea Comenzii, respectiv anularea Contractului de Vânzare. Utilizatorul, poate anula Comanda până la primirea mesajului despre trimiterea acesteia, fără a suporta consecințe, luând legătura cu Vânzătorul, fără a se încălca drepturile lui de retragere din contract, precum și alte drepturi conferite de Regulament și dispoziții legale.

Pentru plata ramburs Utilizatorul este obligat să efectueze plata la primirea coletului. Refuzarea primirii coletului chiar și în termenul stabilit suplimentar duce la rezilierea Contractului de Vânzare. Utilizatorul, poate anula Comanda până la primirea mesajului despre trimiterea acesteia, fără a suporta consecințe și fără a se încălca drepturile lui de retragere din contract.

LIVRAREA PRODUSULUI

Livrarea produselor este disponibilă pe teritoriul României.

Costul livrări produsului este suportat de către Utilizator, cu excepția cazului în care Contractul de Vânzare prevede altfel. Costurile livrării produsului sunt indicate în paginile Magazinului Online la secțiunea “Costuri de livrare” și în momentul plasării Comenzii, inclusiv în momentul în care Utilizatorul este de acord să accepte Contractul de Vânzare.

Metode de livrare:

 

 • a. Expediere prin curier,
 • b. Expediere prin curier cu ramburs.

  Metodele disponibile de livrare pot depinde de metoda de plată aleasă de către Client.

  Durata totală de livrare a Produsului nu poate depăși 30 de zile calendaristice și se compune din timpul de pregătire a Comenzii pentru expediere și durata de livrare a Produsului de către transportator, care depinde de tipul de livrare ales de către Utilizator și este prezentat de fiecare dată pe pagina cu Produsul dat.

  Termenul de livrare a produsului către Client este de aproximativ 7 zile lucrătoare, cu excepția cazului în care, la plasarea comenzii sau în descrierea Produsului, s-a specificat un termen mai scurt sau mai lung. În cazul produselor cu termene diferite de livrare, se ia în considerare termenul cel mai lung, dar care nu poate depăși 30 zile calendaristice.

  Timpul de pregătire a Comenzii pentru expediere de către jazzboutique.ro se calculează de la încheierea Contractului de Vânzare și, suplimentar, în cazul alegerii de către Client a plății prin transfer bancar, a plații electronice sau a plății online, de la momentul confirmării plății.

  Daca produsele nu au fost livrate în termen de 7 zile lucrătoare, Clientul poate solicita livrarea într-un termen suplimentar. Daca nici în termenul suplimentar produsele nu sunt livrate, Clientul poate solicita încetarea contractului fără a suporta consecințe și fără a se încălca drepturile lui de retragere din contract.

  Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii de către Vânzător.

  GARANȚIA, RETURUL SI DREPTUL DE RETRAGERE

  Produsele aflate în cadrul Magazinului Online au garanția acordată de producător sau de distribuitor. Termenii și condițiile detaliate ale garanției și durata ei sunt prezentate pe documentul de garanție emis de către garant și atașat la Produs. Termenul de garanție comercială este de 30 de zile de la data cumpărării produsului. Garanția de conformitate se acordă pentru lipsa de conformitate cu prevederile contractului de vânzare cumpărare apărută într-un termen de 2 ani de la vânzare, iar pentru produsele cu durata de viață mai mică de 2 ani, termenul este redus la această durată. Durata medie de utilizare este de 12 luni, dacă se respectă recomandările generale privind folosirea și întreținerea încălțămintei și alternarea a cel puțin 3 perechi de încălțăminte pe sezon. La încălțămintea cu efecte (pietre, lanțuri, aplicații, capse, ținte, etc.) durata medie de utilizare este de 6 luni.

  Pentru lipsa conformității cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului:

 • repararea produsului;
 • înlocuirea produsului – dacă repararea nu este posibilă;
 • returnarea prețului – dacă repararea nu este posibilă iar înlocuirea este imposibilă sau disproporționată.
 • Garanția produselor vândute de jazzboutique.ro poate fi acordată numai în măsura în care:
 • produsul să fi fost cumpărat de la jazzboutique.ro și folosit numai în scopul pentru care a fost conceput;
 • au fost respectate instrucțiunile de folosire și întreținere și să utilizeze produsul conform instrucțiunilor impuse de producător;
 • au fost păstrate certificatul de garanție și documentul fiscal (factura sau bon fiscal) cu care a cumpărat produsul. Locul prezentării pentru a putea beneficia de garanție este cel specificat pe Certificatul de garanție;

  Reclamația privind un produs se poate depune fie prin poștă la adresa de corespondență, fie online din contul Utilizatorului sau, în cazul Utilizatorilor fără cont, prin e-mail. Se poate utiliza formularul pus la dispoziție de către Magazinului Online, sau altă modalitate care să asigure confirmarea și identificarea Utilizatorului cât și a produsului, precum și a defectului (tipul defectului şi data constatării acestuia); solicitarea de a aduce Produsul în conformitate sau cererea referitoare la reducerea prețului sau renunțarea la Contract; datele de contact ale reclamantului. Cerințele enumerate mai sus constituie doar un model şi nu influențează dreptul consumatorului la garanție sau retur.

  În termenul de 14 zile sau în perioada de garanție, Utilizatorul poate să ceară reducerea prețului, repararea produsului, înlocuirea acestuia sau retragerea din Contract. Clientul nu poate rezilia contractul dacă defectul este unul minor, dar se poate retrage din contract în termenul de14 zile.

  Jazzboutique.ro va înlocui Produsul defect cu unul fără defecte sau va repara produsul într-un timp rezonabil, fără crearea neplăcerilor nejustificate pentru Client potrivit prevederilor Legii 499/2003.

  Jazzboutique.ro va răspunde reclamației imediat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data primirii acesteia. Dacă Clientul solicită înlocuirea produsului, repararea acestuia sau cere reducerea prețului specificând suma la care prețul va fi redus, iar Vânzătorul nu a răspuns solicitării în termen de 15 zile, atunci solicitarea se consideră justificată iar vânzătorul va fi obligat să repare, să înlocuiască produsul sau să returneze suma rezultată din diferența între preț și suma specificată de Utilizator.

  În cazul în care este necesar punerea la dispoziția jazzboutique.ro a Produsului pentru înlocuirea acestuia sau repararea sa, Clientul va urma indicațiile furnizate de curier și vânzător. Costurile returnării produsului sunt suportate de jazzboutique.ro. Detalii privind modalitățile de livrare gratuită a Produsului se găsesc în Magazinul Online în secțiunile privitoare la retur și garanție.

  Durata medie de utilizare este de 12 luni, dacă se respectă recomandările generale privind folosirea și întreținerea încălțămintei și alternarea a cel puțin 3 perechi de încălțăminte pe sezon. La încălțămintea cu efecte (pietre, lanțuri, aplicații, capse, ținte, etc.) durata medie de utilizare este de 6 luni.

  Dreptul de retur poate fi exercitat în termen de 30 de zile calendaristice de la data recepției produsului.

  Cumpărătorul poate opta pentru înlocuirea produsului returnat cu un altul disponibil pe stoc. În cazul în care se optează pentru înlocuirea produsului returnat cu un altul disponibil pe stoc, cheltuielile cu returul vor fi suportate de Client, iar cele cu livrarea noului produs vor fi suportate de către comerciant. Înlocuirea cu un produs cu o valoare mai mare presupune plata diferenței prin ramburs la primirea coletului.

  Jazzboutique.ro se obligă să livreze numai acele produse care sunt în conformitate cu descrierea făcută în Magazinului Online și au calități similare cu produsele pe care le-a prezentat prin intermediul imaginilor. Jazzboutique.ro se asigură că produsele prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, după natura produsului, declarațiile produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

  Clientul are dreptul de a se retrage din contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile fără să suporte orice fel de cheltuieli, altele decât cele prevăzute de lege. Pentru exercitarea dreptului de retragere la timp, Clientul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă, în scris trimisă la adresa societății Landharma SRL, sau în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: office@jazzboutique.ro, prin utilizarea formularului de retragere. Formularul de retragere este disponibil pe site-ul jazzboutique.ro. Se poate utiliza modelul formularului de retragere, fără ca acest aspect să fie obligatoriu sau să afecteze dreptul de retragere.

  Termenul de retragere de 14 zile începe de la data la care a fost recepționat produsul. Dacă Comanda include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau părți, termenul de retragere începe de la recepția ultimului produs, lot sau parte. Atunci când Comanda presupune o livrare periodică de Produse pe o perioadă determinată, termenul de retragere începe de la recepția primului Produs.

  Jazzboutique.ro va comunica Utilizatorului confirmarea de primire a retragerii iar in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea declarației de retragere din partea Clientului, va restitui Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obișnuit de livrare disponibil în Magazinul Online). Clientul se obligă să returneze produsele cu toate accesoriile și documentele care le-au însoțit.

  Pantofii nu trebuie să fie uzați pe talpă sau în interior, nu trebuie să prezinte zgârieturi sau pete, trebuie sa aibă toate etichetele intacte și să fie returnați în ambalajul original nedeteriorat, cutiile fiind considerate parte a produsului. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set. În cazul în care o comandă la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, Clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorat și sigilat.

  Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcționării produselor. Restituirea prețului se va face prin același mod în care plata a fost făcută de Utilizator, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord în mod clar, cu un mod diferit de restituire care nu-i creează nici un fel de costuri. Vânzătorul va amâna returnarea plăților făcute de Client până în momentul recepționării Produselor sau primirea unei dovezi din partea Clientului că au fost expediate.

  Clientul are obligația ca în maxim 14 zile calendaristice de la ziua în care a renunțat la contract, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziția persoanei îndreptățite de Vânzător să-l preia. Clientul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului ca urmare a utilizării lui într-un mod care depășește necesitatea de a stabili caracterul, caracteristicile și funcționarea Produsului. Cheltuielile și costurile directe de returnare ale Produsului în cazul retragerii sunt suportate de către consumator, iar în cazul returului pentru garanție sau mărime incorectă intră în responsabilitatea jazzboutique.ro.

  La primirea declarației de retragere sau de retur a Clientului, jazzboutique.ro solicită curierului să se deplaseze la adresa indicată de către Client pentru a ridica coletul de returnat, fără ca prin aceasta jazzboutique.ro să își asume obligația de a recupera el însuși aceste produse.

  Detalii privind dreptul de retragere sunt în secțiunea „Dreptul de retragere”. Jazzboutique.ro își rezervă dreptul de a refuza acceptarea returului în situația unor abuzuri (returnări repetate).

  DISPOZIȚII FINALE

  Regulamentul se aplică tuturor Utilizatorilor Magazinului Online.

  Contractele încheiate prin Magazinul Online sunt încheiate în limba română. Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din Contract. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente.

  Crearea de conturi multiple pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor promoționale, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Jazzboutique.ro își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri. Totodată vor fi înștiințate organele abilitate ale statutului.

  Conținutul site-ului jazzboutique.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea Landharma S.R.L., a partenerilor și a furnizorilor săi.

  Landharma S.R.L. nu garantează ca site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise/primite sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, ca nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu.

  Jazzboutique.ro își rezerva dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

  Utilizatorii sunt responsabili de exactitatea și corectitudinea informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

  În cazul în care un produs comandat de către Client nu poate fi livrat, ne obligam să informăm Clientul asupra acestui fapt și, în cazul în care Clientul a achitat anterior acestei informări contravaloarea produsului să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care jazzboutique.ro a luat la cunoștință acest fapt.

  Utilizatorii site-ului jazzboutique.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu jazzboutique.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Orice fraudă sau tentativă de fraudă vor fi raportate organelor abilitate.

 

 

Ghid marimi incaltaminte femei

Marime EUR353637383940
Centimetri22.52323.52424.525
Marime US5678910
Marime UK234567

Livrarea se face prin Urgent Cargus numai pe teritoriul României, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la plasarea cu succes a comenzii, la adresa specificată de dumneavoastră. În cazul unei situaţii de Forţă Majoră, livrarea poate întârzia. Vă rugăm să indicaţi adresa la care puteţi fi găsiţi între orele 9-18, în zilele lucrătoare, livrările efectuându-se doar în această perioadă. Tariful per colet este de 25 RON, iar toate comenzile cu valoare de peste 500 RON beneficiază de transport gratuit.

Daca adresa de livrare se afla in afara ariei de acoperire Urgent Cargus, se achita o taxa suplimentara de 25 lei fata de valoarea transportului standard. Pentru comenzile care au transport gratuit, dar adresa de livrare nu se afla in aria de acoperire, va fi perceputa o taxa suplimentara de 25 lei. Comenzile sunt procesate şi livrate de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale. Comenzile primite după ora 16:00 vor fi procesate şi expediate în ziua următoare. Comenzile primite după ora 16:00, vinerea, vor fi procesate săptămâna viitoare, luni. Termenul de livrare începe odată cu primirea email-ului de confirmare a comenzii. Jazz Boutique nu se face responsabil pentru întârzierile neprevăzute. Exceptând cazurile de forţă majoră, comenzile vor fi livrate în maxim 5 zile lucrătoare de la data plasării comenzii. Din motive de securitate, se solicită semnarea ordinului de livrare a comenzii. Nu se fac livrări catre Căsuţe Poştale ori Oficii Poştale. Vă rugăm să verificaţi, la livrare, conformitatea comenzii: numărul de cutii, integritatea pachetului, corespondenţa codului de livrare cu cel din comandă. Vă rugăm să semnalaţi orice lipsă a conformităţii în scris, atât în documentaţia firmei de curierat, cât şi pe adresa office@jazzboutique.ro. Dacă produsul primit este deteriorat, se recomandă returnarea lui în starea iniţială, fără a-l utiliza şi fără a desprinde etichetele. Pierderea sau deteriorarea produselor comandate pe website trece în responsabilitatea dumneavoastră, odată cu semnarea documentelor de transport.